2018 – zpívali jsme koledy se studenty gymnázia, na radnici a v domě s pečovatelskou službou