Přeskočit na obsah

O nás

Spolek Montessori Hořice sdružuje rodiče dětí docházejících do Montessori tříd státní základní školy Na Habru, Hořice.

Spolek úzce spolupracuje a intenzivně podporuje ZŠ a přispívá k vytvoření vhodných podmínek pro úspěšné fungování a rozvoj montessori tříd.  Rodiče pomáhají s organizací mimoškolních aktivit pro děti i dospělé, výrobou pomůcek a dobrovolně se zapojují do činností souvisejících s propagací montessori pedagogiky v našem regionu. Organizují přednášky, besedy, setkání pro zájemce o montessori vzdělávání i širokou veřejnost.

Dlouhodobým cílem spolku je vybudovat školu v komunitním duchu, optimálně s dvanácti dětmi v jednom ročníku, od první do deváté třídy. 

V současné době sháníme prostory a finance na vybudování kompletně vybavené dílny, kde by děti mohly přirozeným způsobem získávat řemeslnou zručnost, pracovat s nástroji a různými materiály.

A jak to všechno začalo ?

“Na začátku byla touha umožnit našim dětem jiný než tradiční způsob vzdělávání pro jejich devět let základní školní docházky.

Hledali jsme, jakým směrem napřít naše snahy o vytvoření inovativní třídy v Hořicích. Jako ideální jsme shledali možnost zřídit takovou třídu v rámci jedné z fungujících základních škol.

Metodu Montessori jsme si zvolili, protože její principy rezonovaly s tím, co jsme od inovativní třídy očekávali a zejména z důvodu, že nabízí ucelený, léty celosvětově ověřený a velmi propracovaný systém vzdělávání.

Díky vstřícnému postoji vedení města Hořice i moderně smýšlejícímu panu řediteli ZŠ se myšlenka podařila přetavit v realitu a od září 2018 byla v Hořicích otevřena první třída s Montessori vzděláváním. Montessori třídy spadají pod veřejnou ZŠ Na Habru, nicméně jsou umístěny v jiné části města v budově na Blahoslavově ulici, kde sousedí s vynikajícím Hořickým gymnáziem.

Do budoucna věříme, že se nám podaří úspěšně rozběhnout montessori program i pro druhý stupeň a vybudovat tak v Hořicích Montessori školu od první do deváté třídy.“

Šárka Volfová – členka rady spolku