Organizace výuky

Montessori třídy ZŠ Na Habru se nacházejí v samostatné budově v ulici Blahoslavova 2105, Hořice. 

Školní klub je otevřen od 6:30

Výuka začíná společným setkáním v 8:20, během kterého se děti přivítají, sdílejí zkušenosti a zážitky z předchozích dnů, vytyčují si úkoly pro daný den nebo jim představujeme nová témata.

Následuje dopolední pracovní blok, během kterého děti pracují na svých projektech, přijímají klíčové lekce od průvodců a využívají pomůcky k splnění stanovených cílů. Napít se a dojít na toaletu si mohou děti kdykoli během dne. Stejně tak je to i se svačinou. 

V poledne děti odchází společně na oběd, za doprovodu průvodců nebo vychovatelek. Oběd je zajišťován v sousední budově v Jídelně Šalounova.

Každý den si děti shrnují svou práci do deníku. Deník je důležitá zpětná vazba o celodenní práci pro dítě i rodiče. 

Odpoledne po obědě mají děti možnost dokončovat své projekty v rámci Školního klubu, případně využívat hrami, stavebnicemi a knihami vybavenou školní družinu. 

Od 1. třídy se všechny děti učí anglický jazyk, a to dvakrát týdně tandemovým způsobem pod vedením Mgr. Magdy Vaníčkové a Mgr. Blanky Dočekalové.

Jednou týdně dostávají rodiče e-mailem shrnutí práce ve třídě. 

Kromě pravidelných výletů a exkurzí, zpestřují program i další akce pořádané ve spolupráci se Spolkem Montessori Hořice – např. adaptační víkend, přednášky, besedy, kurzy kreslení aj.