Přeskočit na obsah

Spolek Montessori Hořice

Na čem stavíme?  

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné. Některé je např. v matematice schopné abstraktního myšlení dosáhnout ve velmi krátké době, některé potřebuje spoustu konkrétních příkladů a modelů. Snažíme se respektovat tempo a zájem každého dítěte.

Věkově smíšené třídy

Pestré složení třídy podporuje vzájemné učení, vede k respektu a toleranci jeden k druhému. Děti si postupně vyzkouší všechny role ve skupině – od nejmladších benjamínků, kteří se učí od starších, až po zkušené harcovníky, kteří se zase učí předávat své znalosti mladším a pomáhat jim. 

Připravené prostředí

Bohatě vybavené třídy jsou uzpůsobené tak, aby si děti mohly svobodně vybírat pomůcky pro splnění úkolů, pracovat s nimi samostatně či ve skupinách, a zároveň umožňují volný pohyb a komunikaci.

Plně ve svých rukou

Učíme žáky přebírat zodpovědnost za svoje vzdělání. Od první třídy se děti učí plánovat svoje aktivity, vybírat pomůcky a rozvrhnout svůj čas tak, aby postupně dosahovaly potřebných cílů.

Angličtina od 1.třídy

Uvědomujeme si, jak moc je v dnešním globálně propojeném světě důležité dorozumět se. Výuka angličtiny již od 1.třídy je pro nás prioritou.

Fungujeme komunitně

Vzdělání chápeme jako celoživotní proces, do kterého se zapojují nejen učitelé a děti, ale i rodiče a další subjekty. Při výuce i mimoškolních aktivitách využíváme potenciál komunity, zejména po stránce personální, technické a organizační. Organizujeme adaptační víkendy, přednášky, setkání aj.

Aktuality

Kalendář akcí

Nebyla nalezena žádná událost!