Přeskočit na obsah

Desatero návštěvníka

Desatero pro návštěvníky ve třídách Montessori

V případě Vašeho zájmu podívat se přímo do výuky v Montessori třídě nás kontaktujte mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, a to s dostatečným předstihem.

Práce učitelů i dětí v systému Montessori je specifická a je potřeba se přizpůsobit prostředí tak, aby nebyla narušena přirozená dynamika a atmosféra ve třídě. Chceme, abyste si z návštěvy odnesli co nejvíce, ale zároveň musíme respektovat klid na práci a soustředění dětí (představte si, že byste zde Vy takto pracovali v roli dětí, nebo že byste byli rodiči těchto dětí…).

V rámci klidu pro práci dětí vás žádáme o důsledné dodržování těchto instrukcí:

  1. Děti se pohybují během programu volně po třídě. Vy si najděte místo, odkud dobře uvidíte, sedněte si na židli nebo na zem – abyste nebyli mezi dětmi příliš nápadní. Pro děti by bylo rušivé, kdybyste přecházeli a pohybovali se po třídě sem-tam, proto je vhodnější sledovat dění z jednoho místa.
  2. Pokud chcete přejít také do jiné části prostoru – třídy, udělejte to velmi potichu a nenápadně.
  3. Pokud vás bude ve třídě více dospělých – důrazně prosíme, nebavte se mezi sebou!
  4. Nekontaktujte a neoslovujte děti během práce ve třídách. Pokud se vás potřebují samy na něco zeptat, reagujte přívětivě, ale stručně a odkažte je zpět k jejich práci.
  5. Materiály a pomůcky prohlížejte jen očima, během programu dětí je neberte, ani s nimi nepracujte.
  6. Během programu děti nefotografujte, na event. fotografování dětí v prostoru školy je vždy se potřeba dopředu domluvit s vedením školy.
  7. Osobní věci dětí, jako jsou zásuvky, portfolia, nedokončená práce – neprohlížíme bez svolení dětí a domluvy s pedagogem.
  8. Neodkládejte ve třídě do prostoru dětí svoji tašku / věci, pokud je máte s sebou, ponechte si je u sebe.
  9. Zabezpečte svůj mobilní telefon, aby nerušil žádným zvukem!
  10. V prostorách školy a třídy se přezouváme!