Přeskočit na obsah

Škola

Uvědomujeme si, že přáním nás všech – pedagogů, vychovatelů a rodičů –  je, aby naše děti vedly spokojený a naplněný život. 

Proto budujeme školu, která je…  

 • Školou, do které děti chodí rády.
 • Školou, která rozvíjí jejich potenciál, podporuje silné stránky a pomáhá jim odhalovat slabé stránky a pracovat s nimi.
 • Školou, která připravuje děti na neustále se měnící se svět a společnost.
 • Školou, která učí děti pracovat se zpětnou vazbou. 
 • Školou, která rozvíjí i sociální a emoční inteligenci svých žáků. 
 • Školu, ve které vzdělání a výchova neleží jen na bedrech pedagogů, ale významnou roli hraje rodina, přátelé, volnočasové aktivity, okolní společnost. 

Hodnoty, na kterých stavíme

 • věkově smíšené třídy
 • samostatnost a odpovědnost
 • schopnost komunikovat
 • vnitřní motivace k vzdělávání
 • schopnosti překonávat sebe sama
 • učení se v souvislostech
 • učení se z reálného života a pro reálný život
 • umění sebehodnocení
 • schopnost přijímat a dávat zpětnou vazbu
 • spolupráce školy s rodinou