Přeskočit na obsah

Klíčové lekce

Na Velké příběhy navazují klíčové lekce. Proč klíčové lekce? Protože je to klíč k Velkému příběhu. Jsou to specifické krátké prezentace, které dávají klíč k poznání nových věcí. Je to izolace jedné vlastnosti pomocí prezentace, která je krátká a má znamenat pouze „náťuk“ k vlastnímu zkoumání, k samostatné práci dítěte. Velké příběhy propojují a poukazují na provázanosti, klíčové lekce objasňují detaily. Klíčová lekce má vždy jen jedno konkrétní téma, ale často propojuje různé vědní obory nebo školní předměty dohromady. Klíčové lekce na sebe navazují a mají logickou posloupnost. Klíčovou lekci prezentuje učitel v malých skupinkách dětí tak, aby děti mohly reagovat na výklad, ptát se a dále komunikovat mezi sebou a vzájemně se inspirovat k dalšímu zkoumání, aby samy objevovaly a vyzkoumaly. V prezentaci učitel – průvodce dětem ukáže, jak pracovat s pomůckami, jak je uklidit, jaké jsou další potřebné pomůcky. Naučí děti vytvořit si zápis z klíčové lekce např. popis pokusu, zkoumání. V 1. třídě, kdy děti ještě neumí psát, pokud přichází z běžných školek, si zápisy kreslí pomocí jednoduchých kreseb s pomocí např. šipek nebo opisují výsledek jejich práce z kartiček, které jsou součástí pomůcky.