Přeskočit na obsah

Školička

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě velkou životní změnou. Cílem Montessori školičky je děti na tuto změnu hravou formou připravit a vybavit je schopnostmi, díky kterým bude vstup na základní školu snadný a přirozený.

V naší Montessori školičce se děti:

 • seznámí s připraveným prostředím školní třídy
 • naučí zacházet a pracovat s originálními Montessori pomůckami
 • naučí komunikaci s průvodci a organizaci práce
 • naučí přijímat klíčové lekce (ukázky práce s pomůckami)

HLAVNÍ VÝHODY PRO DÍTĚ:

 • seznámení se s prostředím školní třídy a principy práce
 • rozvíjení dovedností potřebných pro snadný vstup do školy
  • uvolňování zápěstí (základ pro psaní)
  • rozvoj sluchového vnímání (základ pro čtení)
  • základy matematiky
  • rozvíjení slovní zásoby
  • rozvoj vnímání času – krátké i dlouhé časové úseky (hodiny, kalendář, roční období)
 • individuální přístup – max. 12 ve skupině – každé dítě si samo vybírá činnost, která ho zajímá, pracuje na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nesoutěží
 • podpora sebevědomí a nadšení pro další objevování a učení
 • rozvíjení sociálních dovedností při práci ve skupině (komunikace, argumentace, umění naslouchat, ohleduplnost a spolupráce)
 • rozvíjení schopnosti se soustředit a systematicky a samostatně pracovat

LEKTORSKÝ TÝM

Průvodce: Kateřina Šaršonová

Katka vystudovala Vysokou školu ekonomickou obor Mezinárodní obchod a Marketingovou komunikaci a PR na Univerzitě Karlově. K Montessori pedagogice se dostala díky svým čtyřem dětem. Absolvovala dvouletý kurz Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let u Společnosti Montessori ČR, kurz Montessori cestou pro 0-3 a kurzy Montessori výchovy u MVDr. Evy Štarkové. Ve volném čase s dcerami a manželem objevují svět v obytném autě a aktivně sportují. 

Asistentka průvodce: Petra Švamberková

Petra má za sebou 25 let praxe jako účetní, asistent auditora. K Montessori pedagogice ji přivedl zájem o vzdělání své dcery. U společnosti Montessori ČR absolvovala dvouletý diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 6-12 let a další navazující kurzy Montessori pedagogiky pro základní školy. Spolu s manželem procestovali všechny kontinenty, vždy se zajímali nejen o faunu a flóru, ale i o místní kulturu a snažili se inspirovat. Ve volném čase se věnuje např. kreslení – má za sebou celou řadu kurzů jako kreslení pravou hemisférou, kreslení pastelkou, pastelem, kurz pergameno (vytlačování do papíru), malování akrylem a také velmi zajímavé kurzy Řeč těla. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Každá školička je zaměřena na určité téma nebo rozvíjení určité dovednosti. Na začátku se společně setkáváme na elipse, představujeme si téma, pomocí cvičení rovnováhy zklidňujeme tělo i mysl a pokračujeme svobodnou volbou aktivit. K dispozici jsou dětem cvičení z praktického života, pomůcky pro rozvoj smyslů, jazyka, matematiky a oblasti “poznáváme svět” (geografie, vnímání času, botanika a zoologie).  

Montessori školičku pořádá ZŠ Na Habru v prostorách Montessori tříd. Školička je určena pouze pro předškoláky.

Termíny: Školička bude ve školním roce 2022/2023 probíhat každý čtvrtek od 29.9.

Čas: 14:15 – 15:45 a 16:00 – 17:30

Místo konání: Montessori třídy, Husova 1414, Hořice

Cena programu: 2000 Kč/pololetí

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Montessori školička je určena pro předškoláky. V současné době je kapacita školičky pro školní rok 2023/2024 naplněna. Ve formuláři je možné se přihlásit jako náhradník. V případě, že se uvolní místo, budeme vás informovat.

V případě zájmu o školičku na následující roky se prosím registrujte pomocí online formuláře – zde.