Školička

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě velkou životní změnou. Cílem Montessori školičky  je děti na tuto změnu připravit a vybavit je schopnostmi, díky kterým bude vstup na základní školu snadný a přirozený.

V naší Montessori školičce se děti:

 • seznámí s připraveným prostředím školní třídy
 • naučí zacházet a pracovat s originálními Montessori pomůckami
 • naučí komunikaci s průvodci a organizaci práce
 • naučí přijímat klíčové lekce (ukázky práce s pomůckami)

Hlavní výhody pro dítě:

 • rozvíjení dovedností potřebných pro snadný vstup do školy
  • uvolňování zápěstí (základ pro psaní)
  • rozvoj sluchového vnímání (základ pro čtení)
  • základy matematiky
  • rozvíjení slovní zásoby
  • rozvoj vnímání času – krátké i dlouhé časové úseky (hodiny, kalendář, roční období)
 • individuální přístup – max. 12 ve skupině – každé dítě si samo vybírá činnost, která ho zajímá, pracuje na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nesoutěží
 • podpora sebevědomí a nadšení pro další objevování a učení
 • rozvíjení sociálních dovedností při práci ve skupině (komunikace, argumentace, umění naslouchat, ohleduplnost a spolupráce)
 • rozvíjení schopnosti se soustředit a systematicky a samostatně pracovat

LEKTORSKÝ TÝM

Průvodce: 

Ing. Kateřina Šaršonová

Katka vystudovala Vysokou školu ekonomickou obor Mezinárodní obchod a Marketingovou komunikaci a PR na Univerzitě Karlově. K Montessori pedagogice se dostala díky svým třem dcerám. Absolvovala dvouletý kurz Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let u Společnosti Montessori ČR, kurz Montessori cestou pro 0-3 a kurzy Montessori výchovy u MVDr. Evy Štarkové. Ve volném čase s dcerami a manželem objevují svět v obytném autě a aktivně sportují. 

Asistentka průvodce: 

Petra Švamberková

Petra má za sebou 25 let praxe jako účetní. K Montessori pedagogice ji přivedl zájem o vzdělání své dcery. Absolvovala dvouletý diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věk 6-12 let u Společnosti Montessori ČR. Ve volném čase se spolu s manželem věnuje kreslení – má za sebou celou řadu kurzů např. kreslení pravou hemisférou, kreslení pastelkou, pastelem, kurz pergameno (vytlačování do papíru) a kurz řeč těla. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Každá školička je zaměřena na určité téma nebo rozvíjení určité dovednosti. Na začátku se společně setkáváme na elipse, představujeme si téma, pomocí cvičení rovnováhy zklidňujeme tělo i mysl a pokračujeme svobodnou volbou aktivit. K dispozici jsou dětem cvičení z praktického života, pomůcky pro rozvoj smyslů, jazyka, matematiky a oblasti “poznáváme svět” (geografie, vnímání času, botanika a zoologie).  

Školička je určena pouze pro předškoláky.

Termíny pro druhé pololetí: Začínáme 12.2.2020, následuje 16 setkání vždy ve 

středu, naposledy se setkáme 10.6.2020

Čas: středa od 15:30 – 17:00

Místo konání: Montessori třída, Blahoslavova 2105, Hořice (vchod z ulice Husova 1414)

Cena programu: 2000 Kč/pololetí

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Montessori školička je určena pro předškoláky. V současné době je její kapacita naplněna. 

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte na školní rok 2020/21, registrujte se na emailu info@montessori-horice.cz . V emailu prosím uveďte: 

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození dítěte
 • jméno a příjmení zákonného zástupce
 • poštovní adresu
 • email a kontaktní telefon