Přeskočit na obsah

Činnost spolku

Spolek rodičů Spolek Montessori Hořice, z.s. (Spolek), se sídlem Jablonského 865, 508 01 Hořice, IČ: 07128771 je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L 12011/KSHK.

Hlavní činnosti spolku:

  1. Šíření osvěty a informací o Montessori pedagogice na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, a za tímto účelem i vydávání tiskovin (letáků)
  2. Shromažďování finančních prostředků pro zajišťování provozu Montessori tříd ZŠ. Zajišťování vybavení a připraveného prostředí tříd s programem Montessori pro práci dětí ve školním vyučování, školní družině a při mimoškolních aktivitách.
  3. Zajišťování, připravování a vytváření pomůcek a didaktických materiálů pro práci dětí ve třídách Montessori.
  4. Zajišťování a realizace vzdělávacích seminářů pro dospělé, provádění konzultační činnosti v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostním rozvoji.

Zápisy

Stanovy

Výsledky hospodaření

Přihláška