Přeskočit na obsah

Organizace programu

Montessori třídy, které se nachází v budově na ulici Husova 1414, jsou alternativním směrem spadajícím pod státní základní školu Na Habru. Třídu otevřela v září roku 2018 s prvními 12 žáky prvního ročníku Mgr. Zuzana Slezáková. Nyní se Montessori skládá ze dvou trojročí. V každém z nich vedeme paralelní třídy. V současné době školu navštěvuje 75 žáků, působí v ní 8 průvodkyň, 4 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. 

Prostory budovy svým vybavením odpovídají definici připraveného prostředí:

·       prostory třídy jsou světlé a prostorné, nábytek je uspořádán tak, aby vznikla oddělení jak pro samostatnou, tak skupinovou práci, pro setkávání i relaxaci

·       učební pomůcky a materiály jsou uspořádané v otevřených policích, což umožňuje svobodný výběr aktivity

·       třídy jsou vybaveny počítačem s připojením k internetu

·       nezvoní nám, můžeme tedy nerušeně pracovat a soustředit se podle potřeby

1.TROJROČÍ (1. – 3. ročník)

V prvním trojročí máme dohromady 44 žáků rozdělených do 1. M a 1. O. Každá třída má 1., 2. a 3. ročníky. Kmenovou průvodkyní v 1. M je Mgr. Marcela Hornová s asistentkou Terezou Černou. V 1. O je kmenovou průvodkyní Mgr. Simona Červená s asistentkou Martinou Borůvkovou. Matematika je vyučovaná zástupkyní ze ZŠ Na Habru Mgr. Klárou Morávkovou. Dále sem dochází vyučovat anglický jazyk Mgr. Lucie Valešová. 

Práce v prvním trojročí navazuje na práci dětí ve školičce. Děti se učí pracovat na nových pomůckách. Vše mají názorné. Rozvíjíme v dětech jejich senzitivní období. Poprvé se setkávají s pěti Velkými příběhy a objevují svět kolem nás. Výuka postupuje od největšího a nejvzdálenějšího po nejmenší detail. Součástí prvního trojročí je také plavecký výcvik, kterého se účastní každé dítě.

2.TROJROČÍ (4. – 6.ročník)

Druhé trojročí je tvořeno jako navazující třída, do které přijdou žáci 4. ročníku. Nyní máme ve druhém trojročí 2 třídy – ve 2.M je třídní učitelkou Mgr. Lucie Matějková, ve 2.O je třídní učitelka Mgr. Denisa Lipavská. Do tohoto trojročí chodí dohromady 32 žáků. V každé třídě máme žáky 4., 5. a 6. ročníku. Do druhého trojročí již dochází odborní pedagogové ze ZŠ Na Habru – přírodopis Mgr. Iva Skalská, Český jazyk – Mgr. Zdenka Veselá. Bohužel tu odborníci tráví méně času, žáci je nemají k dispozici po celý týden. 

2.M a 2.O se nachází v 1. patře budovy vedle muzea. Prostory dovolují, aby byly nějaké pomůcky na společné chodbě mezi třídami. Jedná se o společné pomůcky Anglického jazyka pro obě třídy a všechny ročníky. Každá učebna má jiné vybavení, žáci se tak mohou potkávat a pohybovat po celém patře. 

Pomůcky pouze v jednom provedení vedou žáky k respektu jeden druhého, pomoc ostatním nasměrovat ke správnému výsledku, plánování svého času na práci, úklidu…

Ve druhém trojročí jezdí každý rok žáci na lyžařský výcvik, kde se učí lyžovat i běžkovat. Vzhledem k tomu, že každý rok do skupiny přichází noví žáci, odjíždí trojročí na adaptační kurz vždy začátkem školního roku. 

3. TROJROČÍ (7. – 9. ročník)

Do třetího trojročí nám pro příští rok směřují pouze žáci 7. ročníku. Pro následující školní rok budou umístěni v jedné kmenové třídě.