Přeskočit na obsah

Červen ve třídě

To je to divadlo.
Zakončili jsme projekt „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“.
Jeli jsme tábořit do Sedmihorek a podnikli několik výletů.
A podnikli jsme parádní cyklovýlet.
Ještě jsme stihli pěší výlet přes Lukavec u Hořic do Sovích dolů.
Nakonec zbývalo předat si vysvědčení a popřát si hezké prázdniny.