Přeskočit na obsah

Členská schůze Spolku Montessori Hořice

Svoláváme tímto členskou schůzi Spolku Montessori Hořice,

sejdeme se v úterý 1. června 2021 v 17:30 online via aplikaci Microsoft Teams. Budete se muset přihlásit přístupovými údaji svých dětí. Další informace v mailu.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

  1. Zahájení členské schůze, ověření usnášeníschopnosti
  2. Zkušební elektronické hlasování
  3. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, skrutátora, ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu členské schůze
  5. Návrh nového úplného znění stanov
  6. Volba předsedy
  7. Volba místopředsedy
  8. Volba dalších členů výboru
  9. Volba členů kontrolní komise
  10. Různé

Jiří Chodora, Jaroslav Švamberk, Šárka Volfová

výbor Spolku Montessori Hořice