Přeskočit na obsah

Pozvánka na členskou schůzi Spolku Montessori Hořice

Pozvánka na členskou schůzi

Výbor Spolku Montessori Hořice svolává řádnou členskou schůzi.
Schůze se bude konat v neděli 7. 11. 2021 od 15:30 h v sále radnice
(Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice)

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

             1. Zahájení členské schůze, ověření usnášeníschopnosti
             2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, skrutátora, ověřovatelů zápisu
             3. Schválení programu členské schůze
             4. Schválení výše členských příspěvků od 1. 11. 2021
             5. Zpráva o činnosti spolku za školní rok 2020/2021
             6. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 s vyjádřením kontrolní komise
             7. Představení a schválení rozpočtu na rok 2022
             8. Různé

 

Dle stanov se členské schůze mohou zúčastnit pouze členové, hosté se mohou zúčastnit, budou-li
předem písemně pozváni výborem. Návrhy na zařazení nových bodů do programu prosím zasílejte do
čtvrtka 21. 10. 2021 na email: vybor@montessori-horice.cz.

Datum

Lis 07 2021
Expired!

Čas

15:30

Umístění

Sál radnice
Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice