Přeskočit na obsah

Hlavní činnost spolku

Šíření osvěty a informací o výchovně vzdělávacím programu Montessori na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, a za tímto účelem také vydávání tiskovin (letáků a publikací).

Shromažďování finančních prostředků pro zajišťování provozu Montessori tříd ZŠ. Zajišťování vybavení a připraveného prostředí tříd s programem Montessori pro práci dětí ve školním vyučování, školní družině a při mimoškolních aktivitách.

Zajišťování, připravování a vytváření pomůcek a didaktických materiálů pro práci dětí ve třídách Montessori.

Zajišťování a realizace vzdělávacích seminářů pro dospělé, provádění konzultační činnosti v oblasti výchovy, vzdělávání a osobnostním rozvoji.