Přeskočit na obsah

Jaký čich máš na živočichy?

Letošní Montessori příměstský tábor byl tematicky zaměřen na zvířata. Úvodní hra „Síť provázanosti přírody“, kdy děti klubíčkem spojovaly obrázky, které spolu vzájemně souvisí, ukázala, že v přírodě je opravdu všechno hezky provázáno se vším.

Poté jsme se už zaměřili na konkrétní skupiny živočichů – hmyz, obojživelníky, ptáky či savce. S vlastnoručně vyrobenými síťkami jsme se vydali do areálu Zahrada objevovat hmyzí svět a k Bystřici zase zkoumat vodní říši živočichů.

Na „základně“ se samozřejmě tvořilo. Vyráběli jsme papírové chameleony s vyplazovacím jazykem, hnízda ptáků i s vajíčky či masky jednotlivých zvířat.

Tvůrčí aktivity střídaly ty akčnější. Takže jsme v terénu řešili kvíz s poznáváním zvířat, soutěžili v týmech v přelévání vody z kelímku do kelímku nebo zkoušeli cviky v podobě různých živočichů.

V ZOO ve Dvoře Králové jsme se vyřádili na lanovém hradě a užili si pestrobarevný svět zvířat. Velké poděkování patří Lucii Westfálové a Markétě Fojtíkové, které pro děti vše připravily.