Přeskočit na obsah

Montessori letní kemp 2021

V posledním celém srpnovém týdnu (23.-27. 8. 2021) proběhl Letní kemp 2021 pro děti z Montessori tříd při hořické ZŠ Na Habru.

Cílem akce bylo pomocí aktivit neformálního vzdělávání posílit vzájemné vztahy a spolupráci žáků prvních až čtvrtých tříd (od září 2021). Program letního kempu probíhal formou zážitkových aktivit s cílem podpořit rozvoj klíčových kompetencí dětí a jejich osobnostního rozvoje. Řada aktivit byla zaměřena na prohloubení návyků zdravého životního stylu, přirozené pohybové aktivity dětí a trávení volného času mezi kamarády.

Putovali jsme po Českém ráji, navštívili vodní elektrárnu Hučák, užili si báječný den v parku Na Větvi. V Safari v ZOO Dvůr Králové děti poznaly, že lev není jen odpočívající kočka, když pěkně prohnal neukázněného návštěvníka. I přes aprílové počasí jsme si celý týden báječně užili a zakončili jsme ho tvůrčími dílničkami a vnitřními pohybovými aktivitami.

Děti, které od září nastupují nově do Montessori tříd, se seznámily se spolužáky a už se moc těší na první dny ve škole.

všichni zájemci si vyzkoušeli, jak se staví vodní či větrná elektrárna s pomocí virtuání reality

Aniž by to účastníci letního kempu tušili, nachystané aktivity se přirozeně dotkly prvního, druhého i třetího Velkého příběhu Montessori pedagogiky 😃.

Na uspořádání letního kempu se organizátorům podařilo zajistit dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rodiče dětí tak nenesli žádné náklady, letní kemp byl pro všechny zúčastněné děti zcela zdarma.

Letní kemp proběhl pod vedením Petry a Jaroslava Švamberkových, ruku k dílu přiložili i další rodiče Montessori dětí, Lenka Kosinová, Michal Volf, Denisa Kvapilová, Romana Francová, Šárka Volfová či Markéta Manová. Všem moc děkujeme!


O pedagogické vedení letního kempu se postarali manželé Švamberkovi

Petra Švamberková úspěšně absolvovala dvouletý diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 6-12 let a další navazující Montessori kurzy, vždy šlo o kurzy akreditované MŠMT.

Jaroslav Švamberk je (mimo jiné) středoškolský učitel s praxí na druhém stupni pardubické Montessori ZŠ, jediné samostatné veřejné Montessori ZŠ v ČR s výukou od první do deváté třídy. Je také absolventem kurzů Montessori vzdělávání akredovaných MŠMT.