Přeskočit na obsah

Montessori principy

  1. Připravené prostředí
  1. Samostatná práce jednotlivce
  • co – kde – kdy – s kým

Samostatná práce žáků spočívá ve svobodné volbě činnosti. Dítě si může/musí zvolit činnosti podle zájmu nebo podle plánu, který je ve třídě k dispozici a který dopředu zná. Dítě si může také zvolit místo pro práci buď v lavici, anebo na pracovním koberečku. Každý pracuje svým vlastním tempem a zdolává úkoly různé obtížnosti. Rychleji postupující děti se nenudí a pomalejší nejsou stresovány.

  1. Vlastní objevování poznatků samotným dítětem
  2. Dělená odpovědnost
  3. Izolace jedné vlastnosti
  4. Práce s chybou
  5. Senzitivní fáze
  6. Polarita pozornosti

Témata kosmické výchovy jsou založena na tzv. velkých a malých Kosmických příbězích, které jsou dětem předkládány formou úvodní a mnoha dílčích prezentací učitelem. Poté děti pracují samostatně nebo spolupracují ve dvojicích či v malých skupinkách na zadaných úkolech. Kosmická výchova je zastřešením a propojením všech vyučovacích předmětů, tzn., že děti zkoumají, píší, čtou, počítají, řeší slovní úlohy, sestavují příběhy, vymýšlejí básničky, kreslí a zpívají či poslouchají hudbu. Součástí jsou také výpravy a výlety do „skutečného“ světa (exkurze, výstavy, divadla,…). Tematické celky trvají 4-8 týdnů.