Přeskočit na obsah

Nejlepší číslo na světě

Koncem února studenti z 2. ročníku soukromého Hořického gymnázia pod vedením Mgr. Magdy Vaníčkové si pro žáky Montessori třídy 2.M připravili dopoledne plné zábavné matematiky, bádání, měření, zkoumání a vyvozování. Cílem bylo seznámit žáky s nejkrásnější matematickou konstantou na světě -s číslem 𝝅.

Historici seznámili žáky s vývojem a zpřesňování výpočtu této konstanty i s informací, proč se slaví den Pí a odkud oslavy pochází. V poslední části projektu si všichni společně potrénovali paměť. V malých skupinkách si pomocí různých smyslových aktivit a mnemotechnických pomůcek snažili zapamatovat co nejvíce číslic v nekonečném desetinném rozvoji čísla 𝝅. Hrálo se na xylofony či boomhackery, házelo se hrnečkem, tvořili se řetězy i básničky 🙂