Přeskočit na obsah

Režim dne

Děti se scházejí každé ráno ve třídě v Blahoslavově ulici, kde je od 6.30 hodin otevřen školní klub. Vyučování začíná v 8:20 hodin společným sezením, během kterého si děti popovídají o předešlém dnu, společně si vytyčí cíle a začnou pracovat. Na práci na projektech mají děti čas nejen během dopoledne, ale i po obědě, kdy mohou v rámci školního klubu své projekty dokončovat. Odpolední školní klub probíhá některé dny ve třídě v Blahoslavově ulici, některé na základní škole Na Habru, aby děti měly kontakt s vrstevníky a dalšími dětmi.

Průvodci dětí jsou Mgr. Zuzana Slezáková a Mgr. Lucie Westfálová,
školní klub má na starosti Mgr. Nikola Kulichová.

Od 1. třídy se všechny děti učí anglický jazyk, a to dvakrát týdně tandemovým způsobem pod vedením Mgr. Magdy Vaníčkové a Mgr. Blanky Dočekalové.