Přeskočit na obsah

Montessori školička

Jsme rádi, že si Montessori vzdělávání v Hořicích nachází stále nové a nové příznivce. A právě pro ně byla již loni otevřena „Montessori školička“ pro předškoláky, kterou vede Kačka Šaršonová s pomocí Peti Švamberkové. Předškoláčci se setkávají jednou týdně. Hravou formou se seznámují s prostředím školní třídy, učí se pracovat s originálními Montessori pomůckami, rozvíjí svůj sluch a zjemňují ruku jako nácvik pro čtení a psaní. Při nástupu do školy je tak již tyto věci nepřekvapí a mohou v klidu věnovat novým objevům.

Děti pracují s Montessori pomůckami, např. růžovou věží, hnědými schody, binomickou krychlí, třísložkovými kartami, učí se pracovat s perlovým materiálem a barevným číselným kódováním, pomocí červených či červenomodrých tyčí určují množství, skládají naučná dřevěná puzzle, modelují písmenka, trénují špetkový úchop, třídí podle velikostí a tvarů, pletou copánky, zkoušejí svůj „šestý smysl“ (stereognostický), přiřazují vůně, počty, obkreslují kovové tvary, které následně vybarvují, šrafují a vystřihují, zkoušejí, co je a není magnetické, nacvičují psaní písmen a číslic do krupice atd. To vše dle zájmu a možností každého dítěte.

“Rádi bychom, aby školička dětem ukázala, jak báječné je věci objevovat, zkoumat, popisovat či počítat. Láska k objevům a celoživotnímu bádání a vzdělávání je jedním z našich základních cílů”, říká průvodkyně Katka Šaršonová. 

Poslední školička v 1. pololetí 2019/2020 byla vyhrazena i pro rodiče dětí, aby mohli nasát atmosféru školičky. Děti mohly rodičům ukázat, na čem pracovaly a rodiče mohli zjistit, že zklidnění se a udržení soustředěnosti na jednu věc je mnohdy těžké i pro nás dospělé, kterým myšlenky a povinnosti v hlavě neustále víří😊. Společně s dětmi jsme si vyzkoušeli chůzi po elipse, respektování druhých, procvičili zrak, vnesli do našich těl klid a zároveň poznávali nejrůznější geometrické tvary. Věděli jste například, že tvaru vajíčka se říká “ovoid”?

“Za sebe musím říct, že jsem si to jakožto rodič předškoláčka moc užila a přála si být znovu dítětem a do této školy chodit!”, říká Hanka Chodorová. Absolvování Montessori školičky není povinností, ale spíše pomocí adaptace nastávajícího školáka do nového prostředí. Montessori metoda má svůj specifický systém práce a pro předškoláka i jeho rodiče je moc fajn, když ho předem poznají a na vlastní kůži vyzkoušejí.

Pro velký zájem budou ve školičce pro rok 2020/2021 otevřeny dvě třídy. Už v tuto chvíli je kapacita obou tříd víceméně naplněna.