Přeskočit na obsah

Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy…

Jak moc jsou stromy v našem životě důležité? Tuto otázku si položili žáci Montessori při ZŠ Na Habru se svými průvodkyněmi v rámci dvoudenního bloku ZDRAVÍ a STROMY. Pondělí a úterý před podzimními prázdninami bylo tedy plné informací o životním cyklu listnatých a jehličnatých stromů, o jednotlivých částech stromů. Děti se učily poznávat různé tvary listů a jejich žilní systém a malovaly celé stromy nebo pomocí osové souměrnosti domalovávaly části listů. Závěrem prvního dne proběhly i předem připravené prezentace žáků starších ročníků pro ty mladší o vybraných stromech. 

Zatímco pondělní aktivity se uskutečnily ve třídách a na školním dvorku, v úterý se pak konala výprava do přírody, a to nejen za stromy. Jak se říká: „ve zdravém těle zdravý duch“ a na zdravém vzduchu to platí dvojnásob! Pro děti byly připraveny vzdělávací i pohybové aktivity. Žáci se rozdělili do pěti skupinek a postupně prošli pět pro ně připravených stanovišť. S využitím přírodnin se pustili do procvičování základních počtů a s pomocí čtverečkového papíru do počítání povrchu listů.  Krátkodobou paměť děti procvičily na textu písničky Stromy od Zdeňka Svěráka, jež musely dát postupně dohromady.  Největšímu zájmu se asi těšil provazový labyrint, kdy děti poslepu s přidržováním se lana obcházely vymezenou trasu nebo prolézaly skrz lana bez dotyku. Na pátém stanovišti děti vytvářely postavy „podzimníčků“ v pohybu – obkreslovaly se navzájem, stříhaly, lepily. A lesní mužíčci jsou jako živí! Posuďte sami. A tak v Lomu U Josefa bylo ten den pěkně veselo!