Přeskočit na obsah

První Montessori týdny pro školáčky

Po úvodním seznamovacím výletu do Českého ráje se Montessori učebny při ZŠ Na Habru zase naplnily zvídavými žáky. Třeťáci si vyzkoušeli, jaké to je být “průvodcem” v Montessori – pomáhali prvňáčkům přivyknout novému prostředí a provedli je základními pomůckami. Byla navázána nová přátelství se spolužáky i pedagogy a všichni společně se pustili do práce. Prvňáčci např. sestavováním písmenek pomocí šroubků a matiček ze speciální stavebnice ROTO, která je zaměřená na jemnou motoriku. Druháci a třeťáci s pomocí Montessori pomůcek oprášili své znalosti z období před prázdninami. Starším dětem začal oblíbený kurz plavání.

Jednou týdně probíhá v Montessori třídách výuka venku v přírodě a je zaměřena na činnostní učení. V průběhu září a října si takto žáci procvičili třeba zlomky pomocí “zlomkové pizzerie”, kdy vzájemně směňují jednotlivé části papírové pizzy obložené nejrůznějšími přírodninami. Dále jsme se seznámili se základními jednotkami délky a vše vyzkoušeli v praxi. Děti měly vlastní metry (krejčovský, truhlářský, svinovací…) a měřily, co jim padlo do oka. Hledaly největší a nejmenší list přírody, jak je dlouhá lavička v parku, jak jsou vysoké sochy, určovaly v jakých jednotkách lze změřit celou procházku.

Třetí týden v září jsme se společně vydali vlakem do Regionálního muzea a galerie Jičín a do Hvězdárny Jičín. Na výstavě v galerii jsme viděli mytologická zvířata, maňáskové divadlo i čarodějnou tůňku. Hodně zajímavým místem byl “kabinet můr” – nejtemnější místo výstavy. Tajemnou atmosféru tmy přiživilo herní pole plné zvuků, pohybů a světelných nálad. V planetáriu si pak děti prošly celou Sluneční soustavu a navázaly tak na První velký Montessori příběh “O vzniku vesmíru”, který je dětem představen každoročně v první školní den.

Před poněkud delšími podzimními prázdninami jsme v hořické Galerii plastik stihli shlédnout komentovanou prohlídku výstavy Ladislava Jezbery “Tady, teď… nic” a seznámit se s pojmy minimalismus a proces. Workshop v galerii byl zaměřen na chemické a fyzikální pokusy. Děti se samy stávaly aktéry pokusů a zabývaly se sáním barevných inkoustů, jimiž lze obarvit různorodé materiály – papír, tkaninu, kámen. Odnesly si tak kromě nových poznatků i své vlastní umělecké výtvory a už se těší na další návštěvu.