Přeskočit na obsah

Učíme se v souvislostech – Lidské tělo

Jedním ze základních principů Montessori pedagogiky je učení v souvislostech – od celku k detailu. V praxi to vypadá například tak, že dětem na 1.stupni postupně vyprávíme tzv. “ Velké příběhy”.  Tyto všezahrnující příběhy poutavým způsobem ukazují na vzájemnou propojenost a souvislost věcí a dějů kolem nás.

Základních příběhů je pět: 

  • O vzniku vesmíru a Země, o základních zákonitostech neživé přírody
  • O vzniku a vývoji života na Zemi
  • O člověku a jeho darech (o mysli, o rukách, o srdci)
  • O komunikaci pomocí znaků (abeceda)
  • O Matematice a vývoji čísel.

Děti tyto příběhy milují. Vzbuzují v nich velkou představivost, touhu proniknout do příběhů hlouběji, poznávat zákonitosti a pátrat po příčinách. Postupně se tak podle svého zájmu mohou dopracovat od základního příběhu k nejrůznějším dalším oborům a studovat věci v opravdových detailech.

Tentokrát se děti z prvního trojročí (1.-3. třída) ponořily do tajů příběhu “O člověku a jeho darech”.  Vytvořily si skupinky a mohly si vybrat „své“ téma. Na výběr měly hned z několika možností: mozek a nervy, obranný systém, kostra, smysly, dýchání, srdce a oběh. Většina z nich pracovala s encyklopediemi a získala tak ohromné množství informací. Vytvořily krásné nástěnné obrazy s popisky a nákresy. Cílem této práce byla práce s informací, spolupráce, řešení problémů, vyhodnocování.