Přeskočit na obsah

Vysvědčení trochu jinak…

Ve školách s Montessori výukou nezvoní na přestávky, ani se neznámkuje. Podobně jako ostatní školáci i děti v Montessori třídách dostávají vysvědčení v pololetí a na konci školního roku. Zvláště rodiče prvňáčků tedy byli na konci ledna velmi zvědaví na první vysvědčení svých ratolestí. Místo známek jsou děti v Montessori hodnoceny slovně, a to výčtem svých pokroků, dovedností, návyků, které zvládly, a třeba i laskavou zmínkou o tom, v čem by se měly zlepšit.

Hodnocení není primárně zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, ale soustřeďuje se na individuální pokrok každého. Hodnocení sleduje jeho snahu, samostatnost, tvořivost, kvalitu dílčích i konečných výsledků práce a uplatňování získaných dovedností a schopností při práci. Navíc je takové hodnocení výsledkem diskuze žáka s průvodcem (učitelem), při kterém spolu zhodnotí pokroky, nové dovednosti, ale i náměty na zlepšení. Pro rodiče je pak takové vysvědčení mnohem více informativní a obohacující, aby si mohli udělat obrázek o tom, jak jejich dítko pracuje a čemu se věnuje ve školních aktivitách.

K čemu navíc může být takové vysvědčení dobré? Třeba k tomu, že si vzpomenete na svoje první úspěchy ve škole… vybavíte si, že Váš první příběh, který jste kdy napsali, byl o botě… připomenete si, jak jste namalovali své první umělecké dílo v Galerii plastik… 😊